bok-s1
Än så länge har jag skrivit 7 böcker på svenska. De flesta är översatta till norska och en av mina första böcker har nyligen kommit ut på engelska. Du kan läsa kortfattat om dem här.
Klicka på boken om du vill läsa mer
Mina böcker
 i bokhyllan
Årets böcker
bok-s5 bok-s4 bok-s6 bok-s2 bok-s3
Tidigare svenska
Norska böcker
bok-n4
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
e1
bok-n1 bok-n2
N3
N4
N2
N1